• Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia công bố thông tin về dự kiến công suất huy động nguồn điện ngày hôm sau

   Kính mời xem thông tin công bố tại đây.

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến tháng 12/2020

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải (2021)

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải (2021)

   Thanh Hoá

   30

   1. Đầy tải

   -       MBA 500kV Pleiku 2

   -       MBA 500kV Di Linh

   • MBA 220kV Đa Nhim
   1. Quá tải

   -       MBA 500kV Đăk Nông

   -       ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   -       ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   -       ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   -       ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

   -       ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi

   -       ĐZ 220kV Ninh Phước – Thuận Nam

   -       ĐZ 220kV Pleiku – An Khê – Quy Nhơn

   -       ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương. 

   -       ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   -       ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   -       ĐZ 110kV An Thạnh – Thủ Thừa

   -       ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

    

   75

   1. Đầy tải

   -       MBA 500kV Di Linh

   • MBA 220kV Đại Ninh
   1. Quá tải

   -       MBA 500kV Đăk Nông

   -       MBA 500kV Pleiku 2

   -       MBA 220kV Đa Nhim

   -       ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng, 

   -       ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   -       ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   -       ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

   -       ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi

   -       ĐZ 220kV Ninh Phước – Thuận Nam

   -       ĐZ 220kV Pleiku – An Khê – Quy Nhơn

   -       ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương. 

   -       ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   -       ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   -       ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   -       ĐZ 110kV An Khê – Đồn Phó

   -       ĐZ 110kV An Thạnh – Thủ Thừa

   -       ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   Hà Tĩnh

   69

   69

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   469

   679

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   58

   58

   Gia Lai

   151

   794

   Đăk Lăk

   789

   808

   Đăk Nông

   86

   386

   Bình Định

   477

   537

   Phú Yên

   435

   435

   Khánh Hòa

   490

   490

   Ninh Thuận

   2429

   2756

   Bình Thuận

   1391

   1505

   Long An

   357

   357

   Vũng Tàu

   293

   293

   Tây Ninh

   758

   758

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   340

   440

    Cà Mau

   525

   550

    Sóc Trăng

   172

   352

   Bến Tre

   269

   269

   Trà Vinh

   411

   411

   Bình Phước

   702

   702

   Kon Tum

   0

   50

   Lâm Đồng

   0

   69.8

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến tháng 11/2020

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải (12/2020)

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải (12/2020)

   Thanh Hóa

   30

   1. Đầy tải
   • MBA 500kV Pleiku 2
   • ĐZ 220kV Ninh Phước – Thuận Nam, Hồng Phong 1 – Phan Thiết
   1. Quá tải
   • MBA 500kV Đăk Nông
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

    

   75

   1. Đầy tải
   • MBA 500kV Di Linh
   • MBA 220kV Đại Ninh
   • ĐZ 220kV Ninh Phước – Thuận Nam, Hồng Phong 1 – Phan Thiết
   1. Quá tải
   • MBA 500kV Đăk Nông
   • MBA 500kV Pleiku 2
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV An Khê – Đồn Phó

   Hà Tĩnh

   69

   69

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   469

   679

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   58

   58

   Gia Lai

   151

   544

   Đăk Lăk

   789

   808

   Đăk Nông

   86

   86

   Bình Định

   477

   537

   Phú Yên

   435

   435

   Khánh Hòa

   490

   490

   Ninh Thuận

   2429

   2548

   Bình Thuận

   1391

   1505

   Long An

   357

   357

   Vũng Tàu

   293

   293

   Tây Ninh

   758

   758

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   340

   440

    Cà Mau

   525

   550

    Sóc Trăng

   172

   352

   Bến Tre

   269

   269

   Trà Vinh

   411

   411

   Bình Phước

   702

   702

    

   Lâm Đồng

   0

   69.8

    

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến tháng 7/2020

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải (12/2020)

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải (12/2020)

   Thanh Hoá

   30

   1. Đầy tải
   2. Quá tải
   • MBA 500kV Đăk Nông
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

    

   30

   1. Đầy tải
   • MBA 500kV Di Linh
   • MBA 220kV Đại Ninh
   1. Quá tải
   • MBA 500kV Đăk Nông
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   Hà Tĩnh

   44

   69

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   325

   649

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   58

   58

   Gia Lai

   151

   151

   Đăk Lăk

   189

   789

   Đăk Nông

   86

   86

   Bình Định

   477

   477

   Phú Yên

   435

   435

   Khánh Hòa

   272

   490

   Ninh Thuận

   1937

   2471

   Bình Thuận

   1351

   1433

   Long An

   357

   357

   Vũng Tàu

   293

   293

   Tây Ninh

   758

   758

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   340

   340

    Cà Mau

   475

   550

    Sóc Trăng

   60

   180

   Bến Tre

   149

   179

   Trà Vinh

   315

   411

   Bình Phước

   660

   702

    

   Xem chi tiết Tại đây

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải toả công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến tháng 5/2020

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải (12/2020)

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải (12/2020)

   Thanh Hoá

   30

   Quá tải

   • MBA 500kV Đăk Nông
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng, 
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương. 
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

    

   30

   Đầy tải

   • MBA 500kV Di Linh

   Quá tải

   • MBA 500kV Đăk Nông
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng, 
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương. 
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   Hà Tĩnh

   44

   44

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   325

   649

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   58

   58

   Gia Lai

   151

   151

   Đăk Lăk

   189

   789

   Đăk Nông

   86

   86

   Bình Định

   477

   477

   Phú Yên

   435

   435

   Khánh Hòa

   272

   408

   Ninh Thuận

   1840

   2374

   Bình Thuận

   1351

   1433

   Long An

   357

   357

   Vũng Tàu

   293

   293

   Tây Ninh

   758

   758

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   340

   340

    Cà Mau

   475

   550

    Sóc Trăng

   60

   150

   Bến Tre

   149

   179

   Trà Vinh

   315

   411

   Bình Phước

   660

   702

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến hết tháng 4/2020

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110kV đầy tải, quá tải (12/2020)

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110kV đầy tải, quá tải (12/2020)

   Thanh Hoá

   30

   - Đầy tải

   MBA 500kV Di Linh

   MBA 500kV Vĩnh Tân

   - Quá tải

   MBA 500kV Đăk Nông

   ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng, 

   ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

   ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi

   ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   30

   - Đầy tải

   MBA 500kV Di Linh

   MBA 500kV Vĩnh Tân

   - Quá tải

   MBA 500kV Đăk Nông

   ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

   ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi

   ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   Hà Tĩnh

   44

   44

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   325

   325

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   58

   58

   Gia Lai

   151

   151

   Đăk Lăk

   189

   189

   Đăk Nông

   86

   86

   Bình Định

   477

   477

   Phú Yên

   435

   435

   Khánh Hòa

   272

   408

   Ninh Thuận

   1840

   1840

   Bình Thuận

   1351

   1433

   Long An

   357

   357

   Vũng Tàu

   293

   293

   Tây Ninh

   758

   758

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   340

   340

    Cà Mau

   475

   550

    Sóc Trăng

   60

   120

   Bến Tre

   149

   179

   Trà Vinh

   315

   411

   Bình Phước

   660

   660

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến hết tháng 1/2020

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án điện mặt trời (ĐMT) và điện gió (ĐG) đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110kV đầy tải, quá tải

   Thanh Hóa

   30

   Đầy tải

   • MBA 220kV Đại Ninh
   • MBA 500kV Vĩnh Tân

   Quá tải

   • MBA 500kV Đăk Nông
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   30

   Đầy tải

   • ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né
   • MBA 500kV Vĩnh Tân

   Quá tải

   • MBA 500kV Đăk Nông
   • MBA 220kV Đại Ninh
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi
   • ĐZ 220kV Phù Mỹ - Quảng Ngãi
   • Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   Hà Tĩnh

   40

   40

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   180

   324

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   56

   56

   Gia Lai

   101

   151

   Đăk Lăk

   191

   191

   Đăk Nông

   87

   87

   Bình Định

   487

   486

   Phú Yên

   415

   415

   Khánh Hòa

   253

   253

   Ninh Thuận

   1648

   1698

   Bình Thuận

   1275

   1493

   Long An

   353

   353

   Vũng Tàu

   291

   290

   Tây Ninh

   757

   756

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   207

   257

    Cà Mau

   100

   525

    Sóc Trăng

   30

   90

   Bến Tre

   60

   180

   Trà Vinh 140 410

   Bình Phước

   667

   667

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến tháng 11/2019

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án điện mặt trời (ĐMT) và điện gió (ĐG) đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110kV đầy tải, quá tải

   Thanh Hóa

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải: 

   • MBA 500kV Vĩnh Tân
   • MBA 500kV Di Linh
   • MBA 500kV Đăk Nông
   • MBA 220kV Tháp Chàm 2
   • MBA 220kV Đại Ninh
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước
   • Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha
   • ĐZ 110kV Phan Rí – Đại Ninh
   • ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né
   • ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ
   • ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh – Cam Ranh
   • ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải: 

   • MBA 500kV Vĩnh Tân
   • MBA 500kV Di Linh
   • MBA 500kV Đăk Nông
   • MBA 220kV Tháp Chàm 2
   • MBA 220kV Đại Ninh
   • ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,
   • ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh
   • ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn
   • ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước
   • Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX
   • ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha
   • ĐZ 110kV Phan Rí – Đại Ninh
   • ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né
   • ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên
   • ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A
   • ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ
   • ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - Cam Ranh
   • ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   Hà Tĩnh

   40

   40

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   180

   324

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   56

   56

   Gia Lai

   101

   101

   Đăk Lăk

   191

   191

   Đăk Nông

   87

   87

   Bình Định

   212

   487

   Phú Yên

   415

   415

   Khánh Hòa

   253

   253

   Ninh Thuận

   1618

   1698

   Bình Thuận

   1275

   1363

   Long An

   353

   353

   Vũng Tàu

   233

   291

   Tây Ninh

   757

   757

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   207

   257

    Cà Mau

   100

   125

    Sóc Trăng

   30

   60

   Bến Tre

   60

   120

   Trà Vinh

   140

   712

   Bình Phước

   667

   667

    

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió đến tháng 06/2019

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án điện mặt trời và điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án điện mặt trời và điện gió đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án điện mặt trời và điện gió (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án điện mặt trời và điện gió (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Thanh Hoá

   30

   - Đầy tải: Không có

   - Quá tải:

   + MBA 500kV Vĩnh Tân

   + MBA 500kV Di Linh

   + MBA 500kV Đăk Nông

   + MBA 220kV Tháp Chàm 2

   + MBA 220kV Đại Ninh

   + ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   + ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   + ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   + ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   + Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   + ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   + ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   + ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   + ĐZ 110kV Phan Rí – Đại Ninh

   + ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   + ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   + ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   + ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   + ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   + ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh – Cam Ranh

   + ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

   30

   - Đầy tải: Không có

   - Quá tải:

   MBA 500kV Vĩnh Tân

   + MBA 500kV Di Linh

   + MBA 500kV Đăk Nông

   + MBA 220kV Tháp Chàm 2

   + MBA 220kV Đại Ninh

   + ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   + ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   + ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   + ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   + Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   + ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   + ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   + ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   + ĐZ 110kV Phan Rí – Đại Ninh

   + ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   + ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   + ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   + ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   + ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   + ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - Cam Ranh

   + ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

   Hà Tĩnh

   40

   40

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   180

   180

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   56

   56

   Gia Lai

   101

   101

   Đăk Lăk

   191

   191

   Đăk Nông

   87

   87

   Bình Định

   212

   212

   Phú Yên

   415

   415

   Khánh Hòa

   223

   253

   Ninh Thuận

   1650

   1650

   Bình Thuận

   1243

   1269

   Long An

   353

   353

   Vũng Tàu

   233

   233

   Tây Ninh

   757

   757

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   207

   207

    Cà Mau

   100

   100

    Sóc Trăng

   30

   30

   Bến Tre

   30

   90

   Trà Vinh

   140

   140

   Bình Phước

   0

   667

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió tháng 3/2019

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT và ĐG đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT và ĐG (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Thanh Hoá

   30

   1. Đầy tải

   - Không có

   1. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh – Cam Ranh

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   30

   1. Đầy tải

   - Không có

   1. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Đăk Srông 3B - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - Cam Ranh

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Long An 2

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   100

   100

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   111

   111

   Đăk Lăk

   182

   190

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   171

   171

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   220

   250

   Ninh Thuận

   1648

   1812

   Bình Thuận

   1028

   1222

   Long An

   281

   366

   Vũng Tàu

   234

   234

   Tây Ninh

   607

   799

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

   Bến Tre

   0

   60

   Trà Vinh

   140

   140

    

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió lập tháng 2/2019

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án Điện mặt trời (ĐMT) đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Thanh Hóa

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   30

   1. Đầy tải: Không có

   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ 220kV Đức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

   - ĐZ 110kV An Thạnh – Thạnh Hóa

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   40

   40

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   109

   169

   Đăk Nông

   0

   0

   Bình Định

   120

   120

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   160

   160

   Ninh Thuận

   1433

   1533

   Bình Thuận

   867

   1017

   Long An

   113

   313

   Vũng Tàu

   194

   194

   Tây Ninh

   567

   617

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

  • Tài liệu Hội thảo Thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam (ngày 27/2/2019)

   SEMINAR ON PROMOTION OF ROOF-TOP SOLAR ENERGY IN VIETNAM

   Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 2 năm 2019

   Time & date: 8:00 AM, February 27th , 2019

   Địa điểm: Hội trường Hòa Bình (tầng 4) - trụ sở EVN, 11 Cửa Bắc, Hà Nội

   Avenue: Hoa Binh hall, 4th floor - EVN office, 11 Cua Bac str, Hanoi 

   Tải toàn bộ tài liệu Hội thảo tại đây hoặc qua google drive

   Please click the following link to download the Seminar materials: 

   https://drive.google.com/open?id=1iJVw3idFTHQ8O2cJ3sEUZ5eiiq_75s9s

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió (lập tháng 01/2019)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Tổng CS các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV

   đầy tải, quá tải

   Thanh Hóa

   30

   1. Đầy tải: Không có
   2. Quá tải:

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   30

   1. Đầy tải: Không có
   2. Quá tải:

    - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương.

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Ayunpa - Đăk Srông 3A

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   Hà Tĩnh

   50

   50

   Quảng Bình

   40

   40

   Quảng Trị

   100

   100

   Huế

   75

   75

   Quảng Ngãi

   59

   59

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   137

   137

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   171

   171

   Phú Yên

   414

   414

   Khánh Hòa

   160

   160

   Ninh Thuận

   1508

   1508

   Bình Thuận

   1011

   1111

   Long An

   113

   113

   Vũng Tàu

   194

   194

   Tây Ninh

   567

   609

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   23

   23

    Bạc Liêu

   16

   158

    Cà Mau

   100

   100

    Đảo Phú Quý

   6

   6

    Sóc Trăng

   30

   30

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời (lập tháng 12/2018)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Quảng Bình

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ Châu Đốc – Tịnh Biên

   39.92

   1. Đầy tải

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

    

   Quảng Trị

   39.9

   40

   Huế

   35

   75

   Quảng Ngãi

   0

   59.2

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   85.3

   109

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   80.3

   120.6

   Phú Yên

   214.2

   415

   Khánh Hòa

   120

   210

   Ninh Thuận

   725.8

   1303.2

   Bình Thuận

   566.31

   789

   Lâm Đồng

   38

   38

   Long An

   32.7

   112.5

   Vũng Tàu

   96

   152

   Tây Ninh

   430

   608

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   0

   23

   Thanh Hoá

   0

   30

  • Công bố kết quả tính toán khả năng giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời (lập tháng 11/2018)

   Tỉnh/ TP

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) vào vận hành

   Trường hợp các dự án ĐMT đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) và các dự án đang đàm phán hợp đồng mua bán điện vào vận hành

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Tổng công suất các dự án ĐMT (MW)

   Các đường dây 500/220/110 kV đầy tải, quá tải

   Quảng Bình

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng

   - ĐZ Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   2. Quá tải

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ Châu Đốc – Tịnh Biên

    

   39.92

   1. Đầy tải

   - MBA 500kV Vĩnh Tân

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – ĐMT CMX- 90%, ĐZ 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha

   2. Quá tải

   - MBA 500kV Di Linh

   - MBA 500kV Đăk Nông

   - MBA 220kV Tháp Chàm 2

   - MBA 220kV Đại Ninh

   - ĐZ 220kV Đa Nhim – Đức Trọng,

   - ĐZ 220kVĐức Trọng – Di Linh

   - ĐZ 220kV Tuy Hòa – Quy Nhơn

   - ĐZ 110kV Tháp Chàm 2 – SP Infra – Ninh Phước

   - Trục ĐZ 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

   - ĐZ 110kV Đa Nhim – Đơn Dương

   - ĐZ 110kV Phan Thiết – Mũi Né

   - ĐZ 110kV Châu Đốc – Tịnh Biên

   - ĐZ 110kV Sông Cầu – Long Mỹ

   - ĐZ 110kV Suối Dầu - BĐ Cam Ranh - Sân Bay Cam Ranh - KN Cam Lâm

   Quảng Trị

   0

   40

   Huế

   35

   75

   Quảng Ngãi

   0

   40

   Gia Lai

   49

   49

   Đăk Lăk

   0

   109

   Đăk Nông

   50

   50

   Bình Định

   40

   120

   Phú Yên

   214.2

   414

   Khánh Hòa

   120

   210

   Ninh Thuận

   685.5

   1047.32

   Bình Thuận

   566.31

   749.63

   Lâm Đồng

   38

   38

   Long An

   0

   73

   Vũng Tàu

   96

   152

   Tây Ninh

   143.33

   527.38

   An Giang

   264

   264

   Hậu Giang

   0

   23

  • Tài liệu phục vụ Hội thảo về năng lượng tái tạo và vận hành hệ thống điện, tháng 11/2018

   Hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) và Hiệp hội Đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á tổ chức tại TP Huế, từ ngày 28 - 29/11. Các bài trình bày tại Hội thảo do các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đến từ các nước phát triển năng lượng tái tạo và Việt Nam thực hiện. 

   Xem tài liệu chi tiết theo file đính kèm