• 01/08/2011

Với mong muốn góp sức cho thành công chủ trương tiết kiệm điện của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Thông tin Điện lực – EVN EIC (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) xuất bản cuốn sách “Cẩm nang tiết kiệm điện”.