14:08 | 31/12/2022 | 2.860 lượt xem

Ngày 29/12/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.


14:45 | 10/06/2022 | 671 lượt xem

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 7215/UBND-CN về việc thực hiện chương trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện năm 2022.


09:33 | 23/04/2021 | 933 lượt xem

Đây là một trong những nội dung chính tại Kế hoạch số 93/KH-UBND được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn ban hành ngày 17/4/2021 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh.


16:41 | 13/04/2021 | 1.298 lượt xem

UBND TP Hồ Chí Minh mới đây đã ban hành Quyết định 1055/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030.


11:30 | 19/03/2021 | 992 lượt xem

Sở Công Thương Bình Thuận vừa ban hành công văn số 479/SCT-QLĐ ngày 04/3/2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2021.


11:04 | 20/11/2020 | 1.218 lượt xem

Ngày 18/11, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


09:20 | 15/09/2020 | 1.185 lượt xem

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1375/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025.


14:00 | 28/08/2020 | 2.120 lượt xem

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 9728/KH-UBND ngày 14/8/2020 về việc thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


10:59 | 26/08/2020 | 1.469 lượt xem

Ngày 21/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3700/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


15:58 | 07/07/2020 | 1.296 lượt xem

Ngày 25/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn số 5422/UBND-CT đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường thực hiện việc quản lý đầu tư các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.