10:56 | 14/04/2023 | 5.064 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của EVN, Ban biên tập wesite xây dựng thư mục tài nguyên này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức dễ dàng tải và sử dụng khi cần tham khảo, thiết kế theo nhận diện thương hiệu chuẩn của EVN.


10:46 | 10/04/2023 | 3.545 lượt xem

Khi sử dụng nhãn hiệu EVN trong mọi trường hợp phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn về Hệ thống nhận diện thương hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết mạnh cho nhãn hiệu EVN. Đặc biệt, cần lưu ý tránh những lỗi sai thường gặp dưới đây.


10:07 | 21/03/2023 | 3.696 lượt xem

Nhãn hiệu EVN – “màu cờ sắc áo” EVN được xây dựng từ những thành tố nào, có ý nghĩa ra sao? Evn.com.vn xin giới thiệu tới độc giả thông tin hữu ích dưới đây, để thêm hiểu rõ về nhãn hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


15:41 | 18/03/2022 | 6.298 lượt xem

Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN được ban hành tại Quyết định 971/QĐ-EVN ngày 29/7/2021.


17:16 | 05/08/2021 | 5.862 lượt xem

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN


15:04 | 16/06/2021 | 2.013 lượt xem

Trang vanhoa.evn.com.vn đăng tải các văn bản hướng dẫn và mẫu biển trụ sở, mẫu đồng phục bảo hộ lao động.