920 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam lũy kế 06 tháng đầu năm 2022, tương ứng tiết kiệm 2,22% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Công nhân điện tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người dân. Nguồn ảnh: Internet

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 06 là 175 triệu kWh.

6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

EVNSPC đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm sản lượng điện tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ dân; vận động người dân, cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, ứng dụng “CSKH EVNSPC” cũng giúp khách hàng trực tiếp theo dõi so sánh chỉ số điện tiêu thụ hằng ngày, tra cứu thông tin. 

Với sự chủ động, tích cực trong việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, EVNSPC đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của khách hàng, cùng chung tay giảm bớt khó khăn trong việc cung cấp điện, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội.


  • 11/07/2022 03:12
  • Thảo Nguyên
  • 1224