Ra mắt Sổ tay hướng dẫn đầu tư điện gió

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương phối hợp với Sáng kiến Khuyến khích Đầu tư tư nhân vào Năng lượng sạch tại châu Á (PFAN-Asia) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã cho ra mắt Sổ tay hướng dẫn đầu tư điện gió.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió” (gọi tắt là Dự án Gió DKTI) của Chính phủ CHLB Đức hỗ trợ chính phủ Việt Nam phát triển thị trường điện gió thông qua ba lĩnh vực hoạt động chính gồm: khung pháp lý; nâng cao năng lực và hợp tác công nghệ.

Dự án được thực hiện từ năm 2014 – 2018, với tổng kinh phí 6.900.000 EUR. Dự án được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) triển khai dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức ( BMZ ) trong khuôn khổ Sáng kiến ​​Công nghệ Khí hậu của Đức (DKTI). Sổ tay hướng dẫn đầu tư điện gió gồm hai tập tập trung vào Phát triển Dự án (Tập 1) và Tài chính Dự án (Tập 2).

Nhằm giúp các bước phát triển điện gió ở Việt Nam minh bạch và rõ ràng hơn từ khía cạnh hành chính trong khuôn khổ pháp lý hiện tại, và làm rõ các khả năng và phương án tài chính cho dự án điện gió, cuốn Sổ tay được cho là một tài liệu quý báu cho tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình phát triển và đầu tư điện gió ở Việt Nam.

Sổ tay Hướng dẫn đầu tư điện gió hướng tới các lãnh đạo cao cấp của Bộ, ngành có liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan, các ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân.

 


  • 04/10/2016 06:39
  • Ngọc Tuấn
  • 5350