Những "thủ lĩnh đoàn" thể hiện quyết tâm trong nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, các cơ sở đoàn trực thuộc sẽ hành động như thế nào? Cùng nghe các "thủ lĩnh Đoàn" trong đơn vị thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn chia sẻ về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn Thanh niên EVN.

Đồng chí Lưu Nguyễn Hoàng Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty truyền tải Điện quốc gia (EVNNPT):

Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên EVNNPT đặt ra chỉ tiêu cao về số lượng sáng kiến khoa học công nghệ của đoàn viên thanh niên, phấn đấu tạo dựng sân chơi, phát động thi đua để thúc đẩy và hỗ trợ các bạn đoàn viên. 

Trong đó, tuổi trẻ EVNNPT phấn đấu toàn Đoàn tham gia 230 đề tài, sáng kiến hợp lý hoá sản xuất được các cấp công nhận. Tập trung phát động các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động trong đoàn viên thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh, phát triển các phong trào thi đua, đặc biệt là đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong EVNNPT. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên sáng tạo, nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, tăng cường công tác tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại trong bối cảnh các đề án lớn của Tổng Công ty được triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Xuân Bách – Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC):

Xung kích đi đầu tham gia quá trình chuyển đổi số

Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, Đoàn Thanh niên EVNNLDC với lợi thế nhiều đoàn viên thanh niên là kỹ sư trẻ, trình độ cao, đã đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào tuổi trẻ thi đua, lập thành tích phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đi đầu trong việc ứng dụng chuyển giao công nghệ, ứng dụng tin học hóa, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia.

Cụ thể hơn, Đoàn Thanh niên EVNNLDC sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành Điện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đoàn, xung kích đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

Đồng chí Vũ Bình Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4:

Tạo hứng thú cho đoàn viên khi sinh hoạt đoàn

Đoàn Thanh niên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ cố gắng đóng góp vào thành công chung của Nghị quyết Đại hội Đoàn EVN lần thứ IV đề ra. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên Nhà máy sẽ tập trung đổi mới các hình thức sinh hoạt đoàn, tạo cho các đoàn viên hứng thú tự nhiên khi tham gia sinh hoạt đoàn bằng những mục tiêu cụ thể như: chủ động kết nối với đoàn cơ sở khác trong Tập đoàn bằng các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể thao để nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ khối thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; mạnh dạn đề xuất với Ban chấp hành đoàn Tập đoàn tổ chức nhiều hơn nữa các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, từ đó bồi dưỡng thêm năng lực công tác Đoàn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị cho các nhân tố dẫn dắt phong trào Đoàn của đơn vị. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên sẽ lồng ghép các hình thức tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, các ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn EVN lần thứ IV, để cho các đoàn viên cảm thấy gần gũi, dễ nghe, dễ tiếp thu...

Đồng chí Nguyễn Việt Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La: 

Thúc đẩy sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên

Đoàn Thanh niên Công ty Thuỷ điện Sơn La trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, dám  nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp thu khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La đặt ra mục tiêu đóng góp tối thiểu 01 công trình Đoàn Khối; phấn đấu trong nhiệm kỳ có 20 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh của Đoàn Thanh niên được áp dụng tại Công ty, 05 giải pháp được công nhận cấp EVN và của địa phương.

Trong tháng 6 vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã có 02 đoàn viên tham gia cùng đồng đội đạt giải Nhất cuộc thi đổi mới sáng tạo trong công tác phát triển nguồn nhân lực do EVN tổ chức, đây cũng là nguồn động lực thúc đẩy các đoàn viên thanh niên thi đua sáng tạo hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đoàn sẽ đề xuất các chế độ khen thưởng kịp thời để các đoàn viên thanh niên có nguồn động lực sáng tạo. 


  • 04/07/2022 02:39
  • Thuý Linh
  • 1160