Hợp nhất Ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy và Ban chuyên môn tại EVN: Hiệu quả như thế nào?

14:51 | 03/03/2021 | 4.486 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Nghị quyết hợp nhất các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo đúng yêu cầu, quy định của Trung ương. Sau hơn 1 năm triển khai,...

Chi tiết...