Đồng chí Đặng Hoàng An giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

08:50 | 06/08/2023 | 4.451 lượt xem

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1432-QĐ/ĐUK ngày 02/8/2023 về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi tiết...