Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

09:40 | 13/10/2023 | 4.169 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Chi tiết...


Doanh nghiệp xây dựng chiến lược AI như thế nào?

09:06 | 17/08/2023 | 3.845 lượt xem

Ngay bây giờ, có rất nhiều cơ hội để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt trí tuệ nhân tạo (AI) và thích ứng với những thay đổi sâu sắc sắp tới.

Chi tiết...


Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải gắn chặt với chiến lược đô thị hóa

10:23 | 24/09/2019 | 7.689 lượt xem

Đó là ý kiến của PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục – Viện Nghiên cứu Định cư và Năng lượng bền vững trong cuộc trao đổi với evn.com.vn xoay quanh vấn đề sử dụng năng lượng trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam.

Chi tiết...