EVN ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP

10:54 | 08/09/2023 | 4.436 lượt xem

Ngày 6/9/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành văn bản số 5227/EVN-KH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Chi tiết...


EVN ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2023

09:27 | 17/05/2023 | 4.670 lượt xem

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký Quyết định số 344/QĐ-EVN ngày 24/4/2023, về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà...

Chi tiết...


Chương trình hành động của Chính phủ để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025

18:00 | 02/09/2021 | 9.989 lượt xem

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết...


Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

16:25 | 09/07/2021 | 4.810 lượt xem

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) gắn với mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ...

Chi tiết...