100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

10:54 | 03/05/2017 | 8.397 lượt xem

Đây là số tiền được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, để đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chi tiết...