Công ty Cao su Đà Nẵng đầu tư cải tiến công nghệ, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất

09:49 | 14/03/2023 | 4.070 lượt xem

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiêu biểu trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) luôn quan tâm đầu tư cho công tác tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Chi tiết...