Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: 20 năm tiến về phía trước

10:16 | 21/05/2021 | 12.674 lượt xem

Nhắc đến Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) là nhắc đến Nhà máy Thủy điện Đa Nhim lịch sử với gần 60 năm vận hành và cụm nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi đã 20 năm hòa lưới điện quốc gia. Các nhà máy thủy điện này ngoài nhiệm vụ vận hành phát điện phục vụ công cuộc phát...

Chi tiết...