Trung ương ban hành quy định mới về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước

17:00 | 28/03/2022 | 3.762 lượt xem

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Chi tiết...