Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

  • 01/07/2020

Chiều 1/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ...

Chi tiết...