Dịch vụ khách hàng ngành Điện: Giãn cách nhưng không… gián đoạn

16:17 | 23/08/2021 | 19.080 lượt xem

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành đã thực hiện giãn cách xã hội, nhịp sống của người dân như chậm hẳn lại. Thế nhưng, guồng quay công việc của các tư vấn viên, điện thoại viên chăm sóc khách hàng (CSKH) ngành Điện thì vẫn vẫn cứ hối hả, không kể ngày đêm, không được...

Chi tiết...


Dịch vụ khách hàng ngành Điện: Giãn cách nhưng không… gián đoạn

16:17 | 23/08/2021 | 19.080 lượt xem

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành đã thực hiện giãn cách xã hội, nhịp sống của người dân như chậm hẳn lại. Thế nhưng, guồng quay công việc của các tư vấn viên, điện thoại viên chăm sóc khách hàng (CSKH) ngành Điện thì vẫn vẫn cứ hối hả, không kể ngày đêm, không được...

Chi tiết...