Đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang từ 18h00 ngày 09/7/2024

17:49 | 09/07/2024 | 2.080 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện số 4872 /CĐ-BNN-ĐĐ điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 18h00 ngày 09/7/2024.

Chi tiết...


Đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang từ 13h00 ngày 28/6/2024

14:06 | 28/06/2024 | 1.629 lượt xem

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có công điện số: 07/CĐ-QG điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, yêu cầu đóng 01 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 13h00 ngày 28/6/2024.

Chi tiết...


Đóng 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang từ 13h00 ngày 28/6/2024

14:06 | 28/06/2024 | 1.629 lượt xem

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có công điện số: 07/CĐ-QG điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, yêu cầu đóng 01 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 13h00 ngày 28/6/2024.

Chi tiết...


Đóng cửa xả đáy cuối cùng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình lúc 21h ngày 4/7/2022

17:00 | 04/07/2022 | 5.857 lượt xem

Là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại Công điện số 19/CĐ-QG hồi 15h ngày 4/7/2022.

Chi tiết...