Đảm bảo cấp điện cho bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh)

16:37 | 17/03/2020 | 6.504 lượt xem

Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thêm bệnh viện điều trị COVID-19 tại huyện Cần Giờ. Công ty Điện lực Duyên Hải (thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh - EVNHCMC) đã khẩn trương hoàn thành các phương án đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện.

Chi tiết...