Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030

22:00 | 08/09/2021 | 8.334 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội đồng thẩm định).

Chi tiết...