Cách nào để kiểm soát sản lượng điện tiêu thụ của gia đình mùa nắng nóng?

15:40 | 17/05/2024 | 3.422 lượt xem

Làm cách nào để kiểm soát lượng điện tiêu thụ trong mùa hè, kịp thời “phanh” lại đà dùng điện?

Chi tiết...