Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực trong thị trường điện

15:11 | 06/10/2021 | 11.559 lượt xem

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 73/QĐ-ĐTĐL ngày 24/9/2021 về Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực, quy định về trình tự, phương pháp và trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập lịch huy động tổ máy ngày tới, chu kỳ giao dịch tới, vận hành thời gian thực trong thị trường...

Chi tiết...