EVNGENCO 3: Dấu ấn 10 năm thành lập và phát triển

19:08 | 06/04/2023 | 5.495 lượt xem

10 năm qua dù không ít khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm và đoàn kết, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3) đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chi tiết...


EVN tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống các ban Xây dựng Đảng

11:00 | 15/10/2020 | 4.931 lượt xem

Sáng 15/10, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống các ban Xây dựng Đảng; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Vì sự nghiệp dân vận, Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Chi tiết...


EVN tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống các ban Xây dựng Đảng

11:00 | 15/10/2020 | 4.931 lượt xem

Sáng 15/10, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống các ban Xây dựng Đảng; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng, Vì sự nghiệp dân vận, Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Chi tiết...