Tóm tắt lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển của Ngành Điện lực Việt Nam

08:29 | 18/12/2019 | 11.133 lượt xem

65 năm qua, ngành Điện lực Việt Nam đã luôn khẳng được được vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Điện lực Việt Nam...

Chi tiết...