Năng lượng tái tạo là xu thế, nhưng...

17:19 | 14/11/2021 | 9.528 lượt xem

Nhiều chuyên gia đồng quan điểm về vấn đề phát triển năng lượng tái tạo đang là xu thế và mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên phải đảm bảo yêu cầu vận hành hệ thống điện và giá thành hợp lý.

Chi tiết...