Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa X về tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn

08:20 | 31/10/2019 | 6.682 lượt xem

Lưới điện hạ áp nông thôn trước đây là một trong những yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế địa phương vì những yếu kém từ cơ sở hạ tầng, khả năng quản lý và vận hành tại địa phương. Nghị quyết kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa X (tháng 11/1997) đã cởi trói về cơ chế và chính sách để đẩy nhanh tốc độ...

Chi tiết...