Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

12:16 | 14/07/2022 | 6.982 lượt xem

Xác định sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, những năm qua, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (TPC Hải Phòng) luôn thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, được chính quyền và nhân dân trong khu vực đánh giá cao.

Chi tiết...