Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh làm việc với Đảng uỷ EVNHCMC

16:25 | 07/06/2023 | 4.419 lượt xem

Ngày 7/6, Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) về công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2022 và 5 tháng đầu năm 2023.

Chi tiết...