Nhiệt điện Hải Phòng: Thu lợi hàng chục tỷ đồng nhờ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật

15:51 | 24/08/2022 | 8.874 lượt xem

Nhờ phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong 5 năm qua Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Chi tiết...