Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đặt nền móng cho một lưới điện thống nhất

08:00 | 23/11/2022 | 8.256 lượt xem

Một quyết định đảm bảo điện quốc gia, an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, đồng thời đem lại công ăn việc làm cho hàng ngàn công nhân lao động, đặc biệt là công nhân chuyên ngành xây lắp điện.

Chi tiết...