5 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên EVNNPC tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ”

11:11 | 20/03/2023 | 3.569 lượt xem

Ngày 18/3, Đoàn thanh niên Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) phối hợp cùng các chi đoàn: Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Công ty Tư vấn điện miền Bắc, Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc, Ban Quản lý Dự án Lưới điện đã tới động viên, tặng 450 suất cơm nghĩa tình cho các bệnh nhân...

Chi tiết...