Công ty Điện lực Hậu Giang đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục

09:24 | 15/05/2024 | 3.118 lượt xem

Nhằm cung cấp thông tin chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, cùng lãnh đạo Công ty đã gặp gỡ, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để báo cáo về tình hình đầu tư cấp điện, cung ứng điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tiết...

Chi tiết...


Quảng Nam: Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn góp phần đảm bảo ổn định cung cấp điện

09:56 | 04/07/2023 | 3.424 lượt xem

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đang tiếp tục chủ động kiểm soát việc thực hiện phương thức cấp điện mùa nắng nóng và năm 2023, nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy. Công ty ưu tiên cung cấp điện liên tục cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn, góp phần đảm bảo sản...

Chi tiết...


Tình hình hoạt động tháng 03 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 04/2023

14:32 | 05/04/2023 | 20.179 lượt xem

Trong quý I năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phụ tải và có dự phòng.

Chi tiết...


Tình hình hoạt động tháng 03 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 04/2023

14:32 | 05/04/2023 | 20.179 lượt xem

Trong quý I năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện đáp ứng yêu cầu phụ tải và có dự phòng.

Chi tiết...