Năm 2017: Có đủ điện cho miền Nam?

14:06 | 03/03/2017 | 14.142 lượt xem

Dự báo, năm 2017, phụ tải khu vực phía Nam sẽ tăng khoảng 12,78% so với năm 2016. Làm thế nào để đảm bảo cung cấp đủ điện trong khi khu vực này chưa thể tự cân đối được nguồn điện? PV Thế giới điện ghi lại ý kiến của một số đơn vị liên quan.

Chi tiết...


Cần hành động ngay để miền Nam không thiếu điện

08:15 | 10/09/2016 | 9.139 lượt xem

Sau khi đi kiểm tra một số nhà máy thuộc Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) ngày 8/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nghe báo cáo chi tiết về tình trạng thiếu điện tại miền Nam và chỉ đạo những giải pháp để khắc phục.

Chi tiết...