Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

18:48 | 21/09/2023 | 7.189 lượt xem

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 05, Công văn 1573 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch 5 năm của EVN giai đoạn 2021 - 2025....

Chi tiết...


Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

18:48 | 21/09/2023 | 7.189 lượt xem

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 05, Công văn 1573 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch 5 năm của EVN giai đoạn 2021 - 2025....

Chi tiết...


Đồng chí Đặng Hoàng An giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

08:50 | 06/08/2023 | 4.699 lượt xem

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1432-QĐ/ĐUK ngày 02/8/2023 về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi tiết...