Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng uỷ Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

17:50 | 14/07/2023 | 3.987 lượt xem

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt...

Chi tiết...