EVNSPC: Tháng 10 sản lượng điện thương phẩm đạt 4.700 triệu kWh

09:04 | 10/11/2016 | 11.624 lượt xem

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tháng 10/2016, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty thực hiện được 4.700 triệu kWh, tăng 11,85% so với cùng kỳ năm 2015, lũy kế 10 tháng đạt 45.430 triệu kWh, tăng 11,8%.

Chi tiết...