Đổi mới sáng tạo mở: Cần nhiều tập đoàn “mở” cùng startup

14:46 | 03/08/2023 | 3.660 lượt xem

Đại diện các tập đoàn lớn trên toàn cầu và các chuyên gia trong và ngoài nước đã gặp gỡ tại sự kiện về Đổi mới sáng tạo mở - Open Innovation Day - TechTraverse 2023 tại TP.HCM. Tại đây, họ đưa ra những “thách thức” và phương pháp "đổi mới sáng tạo mở" để các nhà khởi nghiệp (startup), nhà nghiên...

Chi tiết...


Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ hai năm 2022

16:52 | 08/09/2022 | 5.711 lượt xem

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ hai năm 2022 qua hình thức trực tuyến vào ngày 8/9. Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Hà Nội.

Chi tiết...


Đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là yêu cầu cấp bách

15:59 | 10/08/2017 | 11.896 lượt xem

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII đã đưa ra các giải pháp cơ bản về nâng cao chất lượng tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh các giải pháp kinh tế, việc đổi mới mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) có vai trò hết sức quan trọng.

Chi tiết...