Thi công đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm: Còn vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng

16:00 | 15/05/2020 | 5.883 lượt xem

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), dự án đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm được khởi công từ cuối năm 2018, nhưng đến nay còn nhiều vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB).

Chi tiết...