Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2023

14:01 | 01/07/2023 | 6.206 lượt xem

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị phát điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Công ty Mua bán điện yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện cho những tháng cuối năm...

Chi tiết...