Vận động khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt ở Phú Yên

  • 19/04/2019

Nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đã chỉ đạo các điện lực tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng hình thức thanh toán này.

Chi tiết...