Kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện 2024

09:33 | 13/11/2023 | 923 lượt xem

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 457/TB-VPCP ngày 6/11/2023, về kết luận của Thường trực Chính phủ về các giải pháp đảm bảo cung ứng điện năm 2024.

Chi tiết...