Hà Nội: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững

17:13 | 02/05/2024 | 2.249 lượt xem

Chiếu sáng đô thị là nhu cầu tất yếu trong một đô thị hiện đại, nhằm đảm bảo các hoạt động của đô thị được diễn ra an toàn, đảm bảo trật tự an ninh đô thị, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, làm đẹp cảnh quan môi trường và góp phần định vị bản sắc riêng cho đô thị. Chiến lược phát triển đô thị ứng phó biến...

Chi tiết...