Doanh nghiệp Quảng Nam chú trọng kiểm toán năng lượng

15:23 | 17/05/2023 | 3.624 lượt xem

Để tăng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và tiết kiệm chi phí điện năng, trong đó, chú trọng thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ.

Chi tiết...