Máy phát kiểu nhiệt điện mới liên tục tạo ra điện cả ngày lẫn đêm

17:39 | 21/04/2023 | 3.811 lượt xem

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một máy phát điện kiểu nhiệt điện mới (TEG) có thể liên tục tạo ra điện bằng cách sử dụng nhiệt từ mặt trời và một phần tử bức xạ giải phóng nhiệt vào không khí, mà không cần bất kỳ bộ phận chuyển động nào. Do hoạt động được cả ngày lẫn đêm, TEG mới có thể cung cấp...

Chi tiết...


Khuyến cáo về việc sử dụng an toàn máy phát điện trong gia đình

11:08 | 26/07/2022 | 8.183 lượt xem

Trước đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã từng đưa ra những khuyến cáo về việc sử dụng máy phát điện trong gia đình. Tuy nhiên, vừa qua tai nạn nghiêm trọng làm 6 người tử vong ở Bình Dương là hết sức đáng tiếc do việc sử dụng máy phát điện gia đình chưa đúng kỹ thuật. Để tránh tái...

Chi tiết...