Tiếp tục báo động nguy cơ mất an toàn điện do thả diều

15:33 | 08/06/2022 | 5.251 lượt xem

Hoạt động thả diều giải trí trong mùa hè đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, việc thả diều gần đường dây điện dễ gây ra sự cố về điện.

Chi tiết...


Khách hàng miền Trung – Tây Nguyên thanh toán tiền điện nhanh chóng với QR Code

17:20 | 07/11/2021 | 10.095 lượt xem

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai thành công ứng dụng QR code trong thanh toán tiền điện. Với ứng dụng này, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên bản thể hiện hóa đơn điện tử hàng tháng để thực hiện thanh toán mà không cần nhập thủ công...

Chi tiết...