Khách hàng miền Trung – Tây Nguyên thanh toán tiền điện nhanh chóng với QR Code

17:20 | 07/11/2021 | 7.026 lượt xem

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã triển khai thành công ứng dụng QR code trong thanh toán tiền điện. Với ứng dụng này, khách hàng chỉ cần quét mã QR trên bản thể hiện hóa đơn điện tử hàng tháng để thực hiện thanh toán mà không cần nhập thủ công...

Chi tiết...