Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An gửi thư chúc mừng tới cán bộ, công nhân viên nhân ngày Pháp luật Việt Nam

17:30 | 06/11/2023 | 4.971 lượt xem

Trong thư, Chủ tịch HĐTV EVN mong muốn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ ngày càng minh bạch, thông thoáng, tháo gỡ các rào cản để quá trình ra quyết định của các cấp...

Chi tiết...


Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV EVN nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)

12:03 | 07/11/2022 | 5.516 lượt xem

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã gửi thư chúc mừng tới cán bộ, công nhân viên làm công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Trang tin evn.com.vn xin đăng tải toàn văn thư chúc mừng.

Chi tiết...


EVN ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

15:44 | 07/07/2022 | 6.060 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Quyết định số 944/QĐ-EVN ngày 20/6/2022, về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 (9/11/2022).

Chi tiết...


Áp dụng triệt để CNTT trong tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021

15:32 | 11/08/2021 | 5.386 lượt xem

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 1116/QĐ-EVN được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 7/8/2021, về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11).

Chi tiết...


Đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật thành công việc hàng ngày của mỗi CBCNV trong toàn EVN

08:09 | 16/09/2020 | 3.854 lượt xem

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 1345/QĐ-EVN, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 14/9/2020 về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

Chi tiết...