Đưa dịch vụ cấp điện vào trung tâm hành chính công: Mô hình hay cần được nhân rộng

15:59 | 08/12/2017 | 7.489 lượt xem

Là đơn vị tiên phong, đưa dịch vụ cấp điện vào trung tâm hành chính công các cấp, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; tỷ lệ giải quyết các thủ tục đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%...

Chi tiết...