Đảng ủy EVN: Chú trọng đổi mới, sáng tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

14:37 | 07/01/2019 | 21.872 lượt xem

Vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình nguồn và lưới điện; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp; triển khai, ứng dụng hiệu quả thành tựu KHCN; xây dựng tổ chức Đảng ngày...

Chi tiết...