EVNNPC tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

15:56 | 29/11/2022 | 4.202 lượt xem

Ngày 29/11 tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội thảo chia sẻ và học tập kinh nghiệm phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Chi tiết...