EVN: Nhiều ý tưởng sáng tạo đột phá để thực hành tiết kiệm

18:06 | 10/11/2023 | 3.894 lượt xem

“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Vậy CBCNV EVN có những cách mới nào để triển khai chủ đề này một cách thực chất, hiệu quả?

Chi tiết...